Videoer om SkatteGuiden

Hvis du vil se en video og få bedre indsigt i vores Guides, kan du her finde en liste over mulighederne.

Virksomhedsordningen

Virksomhedsordningen er en særlig beskatningsform, som selvstændige erhvervsdrivende kan vælge, hvis en række betingelser er opfyldt. Erhvervsdrivende med svingende indkomster kan udjævne deres beskatning over årene ved at benytte virksomhedsordningen. I videoen gennemgår vi modulet.

Ole Aagesen om SkatteGuiden

Ekspert Ole Aagesen har været blandt de drivende kræfter bag SkatteGuiden. I denne video vil du høre hans tanker om, hvad der er formålet med SkatteGuiden, samt hvilke fordele du vil kunne få ved brug af SkatteGuiden.

Virksomhedsomdannelse

Modulet Virksomhedsomdannelseinkluderer nu også omdannelser med blandede aktiver og delomdannelser. Du gennemfører derfor på ganske kort tid langt de fleste virksomhedsomdannelser og står tilbage med alle de nødvendige slutdokumenter - samt grundig dokumentation for opgaven.

Salg af Fast Ejendom

SkatteGuiden Salg af fast ejendom guider dig gennem de nødvendige spørgsmål for at kunne afgøre om salget af en ejendom er skattefrit, delvist skattepligtig eller fuldt skattepligtig for ejeren. Hvis salget er skattepligtigt, leverer guiden en komplet og overskuelig ejendomsavanceopgørelse til brug for ejerens selvangivelse.