Følgende er en gennemgang af Skattemodulet Virksomhedsomdannelse.


Introduktion

Omdannelse af personligt ejet virksomhed til kapitalselskab (A/S eller ApS) sker ved indskud af aktiver og passiver, der samlet udgør en virksomhed, i et selskab. Dette sker oftest ved apportindskud, hvor virksomheden indskydes ved stiftelsen af selskabet. Virksomheden kan alternativt (ved kapitalforhøjelse) indskydes i et allerede stiftet selskab, der dog ikke må have drevet virksomhed – et såkaldt “skuffeselskab”.

Nu omfatter modulet også blandet benyttede aktiver (ejendomme med ejerbolig og blandet benyttede biler), delomdannelse og omdannelse til flere selskaber. Modulet omfatter ikke omdannelse af interessentskaber og omdannelse af udenlandske virksomheder og udenlandske ejendomme.

Omdannelse kan gennemføres skattefrit efter virksomhedsomdannelsesloven (Lov om skattefri virksomhedsomdannelse - i praksis kaldet: VOL) eller som en skattepligtig omdannelse (efter afståelsesprincippet).

Ved omdannelse bliver virksomheden overdraget fra den personlige ejer til selskabet.

Ved indskuddet bliver den personlige ejer af virksomheden vederlagt med kapitalandele i selskabet i form af enten aktier eller anparter.

Var den indskudte virksomhed en enkeltmandsvirksomhed, vil ejeren modtage alle kapitalandelene i selskabet.


Køb virksomhedsomdannelse

Omdannelser med blandede aktiver

Modulet for Virksomhedsomdannelse inkluderer nu også omdannelser med blandede aktiver og delomdannelser. Du gennemfører derfor på ganske kort tid langt de fleste virksomhedsomdannelser og står tilbage med alle de nødvendige slutdokumenter - samt grundig dokumentation for opgaven.Slutdokumenter

Download vores pakke med slutdokumenter, hvor du kan se alle de forskellige dokumenter der bliver dannet, når du bruger Karnov Groups digitale skatteguide.

Download slutdokumenter