Køb SkatteGuiden Her 

 

Du kan her købe abonnementer til de skattemoduler, du har behov for. Du køber 12 måneders abonnement ad gangen. Du kan også vælge at købe alle skattemoduler i en samlet pakke og derved opnå rabat.

Vælg et eller flere abonnementer - Priser er ekskl. moms

Omstruktureringspakken (pakke)

Omstruktureringspakken indeholder Virksomhedsomdannelse, Aktieombytning, Fusion, Spaltning og Tilførsel af aktiver. Læs mere herunder.


Hovedaktionærer

Guiden Hovedaktionærer afdækker følgende områder: Ansættelsesforhold, Skattefrie godtgørelser, Frie goder, Driftsomkostninger, Overdragelse af aktiver, Mellemregning, Eftergivelse af gæld, Kautioner, Privat udlejning til selskabet, Ulovlige aktionærlån samt Kapitaltilførsel.


Virksomhedsomdannelse

Guiden Virksomhedsomdannelse kan anvendes, hvor der indgår aktieselskaber og anpartsselskaber, eller der indgår en kombination af disse Omdannelse kan gennemføres skattefrit efter virksomhedsomdannelsesloven eller som en skattepligtig omdannelse (efter afståelsesprincippet)


Aktieombytning

Guiden Aktieombytning kan anvendes, både hvor der indgår aktieselskaber og anpartsselskaber, eller hvor der indgår en kombination af disse. Guiden omfatter både aktieombytning til nystiftet holdingselskab og aktieombytning til eksisterende selskab


Tilførsel af aktiver

Guiden Tilførsel af aktiver kan anvendes, både hvor der indgår aktieselskaber og anpartsselskaber, eller hvor der indgår en kombination af disse. Guiden omfatter både tilførsel til nystiftet datterselskab og tilførsel til eksisterende selskab


Spaltning

Guiden Spaltning kan anvendes, både hvor der indgår aktieselskaber og anpartsselskaber, eller hvor der indgår en kombination af disse Guiden omfatter både grenspaltninger, ophørsspaltninger og spaltninger til eksisterende selskaber.


Fusion

Guiden Fusion kan benyttes, hvor der indgår aktieselskaber og anpartsselskaber, eller hvor der indgår en kombination af disse selskabstyper. Guiden omfatter både vandret og lodret fusion, herunder omvendt lodret fusion.


Salg af fast ejendom

Guiden Salg af fast ejendom, sætter dig i stand til at gennemføre en vurdering af, om en afståelse af en ejendom vil være skattefri eller skattepligtig Hvis afståelsen er skattepligtig, hjælper guiden med at lave en komplet ejendomsavanceopgørelse.

Virksomhedsordningen

Guidens formål er at guide dig gennem arbejdsprocesserne ved beskatning af resultatet for én personlig virksomhed, herunder at kunne foretage tilvalg af virksomhedsordningen og/eller kapitalafkastordningen eller fortsætte med den ordning, som kunden tidligere har anvendt.