Læs videre her for en gennemgang af Skattemodulet om Aktieombytning:


Introduktion

Skattemodulet Aktieombytning er en online guide, som har til formål at sætte dig i stand til at gennemføre en aktieombytning fra den indledende rådgivningsfase til udarbejdelse af de endelige dokumenter og erklæringer. Skattemodulet giver dig følgende fordele:

  • Guiden kan anvendes, både hvor der indgår aktieselskaber og anpartsselskaber, eller hvor der indgår en kombination af disse.
  • Guiden omfatter både aktieombytning til nystiftet holdingselskab og aktieombytning til eksisterende selskab.
  • I processen ledes du igennem en række spørgsmål, som afdækker alle betingelser for aktieombytning, såvel de skatteretlige som de selskabsretlige.

Køb aktieombytning

Aktieombytning Online: Guidens forløb – de 3 trin:


1. Overblik og køreplan

Du ledes først via simple spørgsmål igennem en indledende fase, hvor du i samråd med kunden afvejer fordele og ulemper ved en skattefri aktieombytning og afklarer, hvorvidt de selskabsretlige og skattemæssige betingelser for aktieombytning er opfyldt. I startfasen kan du udskrive en køreplan, der giver dig overblik over handlinger og frister.


2. Indtastning og resultat

Herefter fortsætter processen med indtastning af data om selskaber, vurderingsmand mv. I venstre side vises processen trin for trin. I højre side ser du outputdokumenter og logbog, som dannes, efterhånden som processen skrider frem. Når du har kørt guiden til ende, er resultatet en komplet logbog over svar og data samt alle nødvendige dokumenter klar til at sende ind til myndighederne. I venstre side får du en oversigt over de enkelte trin. Du kan frit rette i de færdige dokumenter og downloade dem til din egen PC.


3. I mål med tjekliste

Når du er i mål, og alle dokumenter er dannet, kan du udskrive en tjekliste, som gennemgår frister for anmeldelse af dokumenter samt de efterfølgende handlinger, som du skal huske i forbindelse med en aktieombytning.


Bemærk

Guiden er begrænset til at omhandle aktieombytning inden for landets grænser (kun selskaber registreret i Danmark, hvor ledelsens sæde er i Danmark. Hvis kapitalejerne er hjemmehørende i udlandet, skal man altid undersøge de udenlandske skatteregler først). Guiden omfatter ikke selskaber omfattet af ABL §§ 19, 21 og 22 og er begrænset til at omfatte maksimalt 2 implicerede selskaber (et indskudt selskab og et modtagende selskab).

Opmærksomheden henledes på, at de selskabsretlige regler omkring selvfinansiering ikke er en del af guiden.


Køb aktieombytning

Slutdokumenter

Download vores pakke med slutdokumenter, hvor du kan se alle de forskellige dokumenter der bliver dannet, når du bruger Karnov Groups digitale skatteguide.

Download slutdokumenter