SkatteGuiden - gratis prøveperiode i 3 dage!

Lige nu kan du få en 3-dages gratis prøveperiode på modulerne 'Virksomhedsordningen' og 'Salg af fast ejendom' i SkatteGuiden: Oplev selv værdien af værktøjet.

Fortæl Mig Mere Om Denne Mulighed

Hvad kan SkatteGuiden gøre for dig?

SkatteGuiden er et innovativt nyt revisorværktøj til brug for arbejdet med skat. Til forskel fra alle tidligere værktøjer vil hele din proces omkring skat blive digitaliseret. Målet med SkatteGuiden er at give revisoren et digitalt redskab, der løser de udfordringer, som revisorbranchen står over for.

 

Vi hjælper den enkelte revisor til:

  • At undgå fejl i skatteopgaverne
  • Bedre tid til sine kunder
  • Effektivt at reducere tidsforbrug ved at digitalisere alt papirarbejde

Hvis du vil læse, hvad andre fagfolk tænker om SkatteGuiden, så klik her. Ellers download vores slut dokumentpakke, hvor du kan læse alle de forskellige dokumenter der bliver dannet, når du bruger Karnov Groups digitale skatteguide.

 

 

Vi har skabt et værktøj, der sikrer, du kommer igennem alle relevante punkter for det enkelte område. Dette gør din sagsbehandling hurtig og sikker. Med SkatteGuidens digitale værktøjer bliver du i stand til at arbejde i samme værktøj på tværs af virksomheden samt med eksterne samarbejdspartnere.

 

Compliance og Kvalitet

SkatteGuiden har Ole Aagesen som tovholder, der sammen med et erfarent team af skatteeksperter, hele tiden udvikler og opdaterer produktet. Dette giver dig sikkerhed og høj faglighed.

 

Flere kunder gennem øget fagområde

Med SkatteGuiden kan du nemt tage nye former for rådgivning ind i din virksomhed. Du har automatisk den nyeste viden og processer samt fuld indsigt i området.

 

Effektivitet

SkatteGuiden strømliner dine processer og sparer dig op til 75 % af tiden brugt på planlægning,

Vælg et skattemodul til netop dine behov

SkatteGuiden er opbygget i moduler. Det er muligt at købe enkelte moduler til netop den skatteopgave, du sidder med, eller hele pakker, hvor du opnår rabat. Der bliver hele tiden udviklet nye moduler, der udvider dine områder for digitalisering. Herunder kan du se dem, der allerede er udgivet:

 


Hovedaktionærer

Guidens formål er at sætte dig i stand til at rådgive omkring hovedaktionærforhold.


Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsomdannelse kan gennemføres skattefrit efter virksomhedsomdannelsesloven eller som en skattepligtig omdannelse (efter afståelsesprincippet)


Aktieombytning

Guiden Aktieombytning omfatter både aktieombytning til nystiftet holdingselskab og aktieombytning til eksisterende selskab


Tilførsel af aktiver

Guiden Tilførsel af aktiver omfatter både tilførsel til nystiftet datterselskab og tilførsel til eksisterende selskab


Spaltning

Guiden Spaltning omfatter både grenspaltninger, ophørsspaltninger og spaltninger til eksisterende selskaber.


Fusion

Guiden Fusion omfatter både vandret og lodret fusion, herunder omvendt lodret fusion.


Salg af fast ejendom

Guiden Salg af fast ejendom, sætter dig i stand til at gennemføre en vurdering af, om en afståelse af en ejendom vil være skattefri eller skattepligtig.


Virksomhedsordningen

Guidens formål er at guide dig gennem arbejdsprocesserne ved beskatning af resultatet for én personlig virksomhed, herunder at kunne foretage tilvalg af virksomhedsordningen og/eller kapitalafkastordningen eller fortsætte med den ordning, som kunden tidligere har anvendt.

Slutdokumenter

Download vores pakke med slutdokumenter, hvor du kan se alle de forskellige dokumenter der bliver dannet, når du bruger Karnov Groups digitale skatteguide.

Download slutdokumenter