Hvad betyder det, at SkatteGuiden er et cloudprodukt?

Det vil sige, at det ligger på vores servere, og du tilgår det via internettet. Det er der en række fordele ved:

 

1.Vi sørger for, at SkatteGuiden altid er opdateret
Lovgivningen ændrer sig hele tiden. Når SkatteGuiden ligger på vores servere, kan vi sørge for, at den altid er opdateret. Du behøver ikke at installere nye programmer. Det sker hele tiden automatisk, så du altid kan være sikker på, at dit arbejde er fejlfrit. Når du bruger SkatteGuiden, kan du derfor være sikker på, at de modeller og workflows, du bruger, altid er opdateret med gældende lovgivning og praksis.

 

2. Vi sørger for, at du aldrig mister dit arbejde
Vi har altid en kopi liggende af dit arbejde på vores servere, så du risikerer ikke at miste noget arbejde på grund af computersvigt. Samtidigt kan du til enhver tid fjerne arbejde fra vores servere, når opgaven er afleveret.

 

3. Vi sørger for, at du altid er i stand til at tilgå dit arbejde
Hvis du har en computer, en tablet eller en mobiltelefon, kan du altid tilgå dit arbejde.

Hvem garanterer kvaliteten for SkatteGuiden?

Karnov SkatteGuide har samme høje kvalitet som andre produkter fra Karnov Group. Vi sørger altid for, at det er landets førende eksperter, der udformer dit produkt. I SkatteGuidens tilfælde er det Ole Aagesen, der er tovholder på projektet. Når du bruger SkatteGuiden, kan du derfor stole på, at dit arbejde får den høje standard, som landets førende skatteeksperter står for.

Hvad sker der, når jeg har bestilt online?

Når du bestiller din SkatteGuide online, behandler vi din bestilling først givne arbejdsdag efter bestillingen. Vi sørger for, at du får tilsendt en faktura, som du kan bruge i dit bogholderi.

Skal jeg installere SkatteGuiden på min computer?

Når du bruger SkatteGuiden, behøver du ikke at installere et program på din computer. SkatteGuiden ligger på vores servere, som du får adgang til over internettet. Det betyder, at du kan nyde godt af vores computeres regnekraft og blot har brug for en personlig computer, tablet eller mobil med adgang til internettet. Du vil ikke opleve problemer med firewalls, da SkatteGuiden er lige så nem at tilgå som alle de hjemmesider, du bruger til daglig.

Hvordan får jeg rent praktisk adgang til at bruge SkatteGuiden?

Hvis du allerede bruger Karnov Groups onlineprodukter, vil der være adgang fra dit vante login. Det er dog ikke nødvendigt at abonnere på Karnov Groups produkter for at bruge SkatteGuiden. Vi giver dig nemt et login med en mail, så du kan komme i gang.

Hvad er abonnementsbetingelserne?

SkatteGuiden er en abonnementservice, hvor du tilkøber adgang et år ad gangen. Dit abonnement løber fra den dag, hvor du får adgang til produktet.

Opsigelse af abonnement

Abonnementet løber, indtil aftalen opsiges af én af parterne. Opsigelsen skal ske skriftligt, enten via fax, e-mail eller brev. Manglende betaling accepteres ikke som en opsigelse af abonnementet. Du kan til enhver tid opsige dit abonnement, dog senest 14 dage før udløbet af indeværende abonnementsperiode. Opsigelsen har virkning for den næstkommende abonnementsperiode. Abonnementsperioden fremgår af fakturaen.

Hvor mange får adgang til SkatteGuiden ved tegning af abonnement?

Når du tegner et abonnement på SkatteGuiden, erhverver du dig brugsret for en person. Hvis I er flere, der skal bruge SkatteGuiden, skal I tegne et abonnement for hver person, der har brug for adgang.

Jeg har kun brug for et enkelt modul, kan jeg tilkøbe den fulde pakke senere?

Du kan altid tilkøbe den fulde pakke senere. For at få rabat skal du dog købe hele pakken samlet, og du kan ikke modregne tidligere købte moduler.

Er det muligt at få en prøveadgang til SkatteGuiden?

Vi tilbyder desværre ikke prøveadgang til SkatteGuiden. Men vi kan tilbyde et webinar, hvor du vil få en personlig gennemgang af produktet. Du kan tilmelde dig her.

Hvor mange skatteopgaver kan jeg indtaste i mit abonnement?

Der er ingen begrænsninger på antallet af klienter, der kan indtastes.

Har min investering i KarnovGuides som system også en værdi i fremtiden?

Der er ingen planer om at nedlægge KarnovGuides. Tværtimod er det en service, hvor vi har en betydelig udbygning i pipeline.

Hvor lagres de oplysninger jeg indtaster i skatteopgaven?

Oplysninger lagres på vores servere (in the cloud) og kan downloades og slettes permanent og fuldstændigt med et enkelt klik.

Hvorfor skal jeg købe SkatteGuiden?

 

En digitaliseret skatteguide, der automatiserer arbejdet for revisoren.

Vi har skabt et værktøj, der sikrer, du kommer igennem alle relevante punkter for det enkelte område. Dette gør din sagsbehandling hurtig og sikker.


Et værktøj valideret og udarbejdet af erfarne skatteeksperter

Skatteeksperten Ole Aagesen har stået i spidsen for udarbejdelsen af vores værktøj sammen med førende eksperter for de forskellige fagområder. Dette er din garanti for, at du altid er compliant og baserer dit arbejde på et stærkt fagligt fundament.


Fuld digitalisering af alle juridiske dokumenter

SkatteGuiden udfærdiger automatisk logbog, slutdokumenter og alle andre juridiske dokumenter.


En digitaliseret sekretær

SkatteGuiden danner udkast til alle nødvendige breve til klient, SKAT, Erhvervsstyrelsen o.a.


Samarbejde på tværs af firma og samarbejdspartnere

Med SkatteGuidens digitale værktøjer bliver du i stand til at arbejde i samme værktøj på tværs af virksomheden samt med eksterne samarbejdspartnere.


Hvad kan SkatteGuiden give mig?

 

Compliance og Kvalitet

SkatteGuiden har Ole Aagesen som tovholder, der sammen med et erfarent team af skatteeksperter, hele tiden udvikler og opdaterer produktet. Dette giver dig sikkerhed og høj faglighed.


Flere kunder gennem øget fagområde

Med SkatteGuiden kan du nemt tage nye former for rådgivning ind i din virksomhed. Du har automatisk den nyeste viden og processer samt fuld indsigt i området.


Effektivitet

SkatteGuiden strømliner dine processer og sparer dig op til 75 % af tiden brugt på planlægning, udførelse, rapportering og dokumentation.